Půjčovaná částka

Půjčovaná částka činí až 60-80 % tržní hodnoty vozu, kterou stanoví pracovník autozastavárny. Přesná suma se vypočítává podle značky, stavu a stáří vozidla.

Podle potřeb zákazníka, půjčujeme na 1 - 4 týdny. Pokud se Vám nepodaří celou částku zaplatit, je možné uhradit daný úrok do stanoveného data a tím prodloužit trvání zástavní smlouvy uzavřené mezi Vámi a autozastavárnou.

Půjčka je zpoplatněna manipulačním poplatkem (úrokem) 5% za každý započatý týden od data uzavření zástavní smlouvy. Při dlouhodobých půjčkách lze po domluvě upravit úrok na 2,5%.